0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłoszeniowy

Celem konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” jest promowanie postaw i dobrych praktyk, a także wyróżnienie pracodawców, którzy w sposób znaczący przyczyniają się do integracji imigrantów w województwie opolskim, wdrażając w swojej firmie procedury wspomagające adaptację do warunków życia i pracy w Polsce.

Organizowany jest przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z opolską lożą Business Centre Club, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Patronem wydarzenia są Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Marszałek Województwa Opolskiego. 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.